SỨ MỆNH CỦA YANGBRII

Yangbrii có nghĩa là Thần rừng! Với quan điểm rừng là khởi nguồn của sự sống! Tây Nguyên là phải có rừng! Yangbrii với hình núi và mặt trời ở Lắk, núi hình tượng như đôi cánh đang tung bay – biểu trưng cho startup, đường bo là sự cân bằng giữa hình vuông và hình tròn.

Yangbrii là mô hình kinh doanh nông nghiệp, du lịch và giáo dục.

Yangbrii với mong muốn cân bằng giữa các lợi ích, mong muốn tập hợp được nhiều người giỏi, nhiệt huyết để xây dựng quê hương đất nước, chia sẻ giá trị cốt lõi cho cộng đồng, xã hội. Yangbrii là doanh nghiệp tiên phong xây dựng mối liên hệ giữa nông nghiệp, lâm nghiệp, các thắng cảnh của địa phương, sản phẩm đặc trưng để tạo ra các giá trị mới phục vụ nhu cầu ngày càng cao và bền vững của xã hội, tạo ra nhiều công ăn việc làm, giải quyết các khâu còn yếu còn thiếu của sản xuất tới người tiêu dùng.

Yangbrii – viết tiếp giấc mơ đại ngàn.